Vad gör vi?

Projekt och uppdrag:

  • Operativt underhåll på massafabriken i Norrsundet, STORA.
  • Operativt underhåll på Forsmarks Kärnkraftverk.
  • Mångårigt uppdrag med arbetsledning av operativt underhåll i Forsmarks kärnkraftverk.
  • Mångårigt uppdrag med planering av operativt underhåll i Forsmarks kärnkraftverk.
  • Reläskyddsprovning.

Vi erbjuder dessa kategorier:

Systemingenjör / driftsättningsingenjör

Ingenjör / supervisor med inriktning på el-konstruktion och driftsättning av elanläggningar. Specialitet är gasturbiner.

Underhållsingenjör

Kategorin avser ingenjörstjänster med inriktning mot underhåll (Har goda kunskaper inom ”sitt” område och är självgående samt har god systemkännedom).

Planeringsingenjör

Kategorin avser ingenjörstjänster med inriktning mot planering.

Arbetsledare, elunderhåll

Kategorin avser arbetsledning av underhåll. Planera, bereda, och arbetsleda underhållskampanjer och operativt underhåll. Specialitet avhjälpande underhåll.

Provledare

Denna kategori avser arbete med större anläggningsändringar. Planera, bereda, skriva provprogram och leda provning i större projekt förnyelse (Innebär arbetsledning och ofta väldigt hög arbetsbelastning).

Tekniker

Kategorin avser teknikertjänster med inriktning på förebyggande och avhjälpande elunderhåll.

Kontakta oss för priser och info.